Pohjois-Korean uhka
Kuva: SarahTz / Flicker.com / Creative Commons 2.0

Pohjois-Korean uhka

Raportti 52

The North Korean Conundrum: International responses and future challenges

Pohjois-Korean uhka globaalille turvallisuudelle kasvaa. Pohjois-Korean sotilasteknologisen kehityksen nopeus ja voimakkuus ovat yllättäneet asiantuntijat maailmanlaajuisesti. Monet alueelliset toimijat ovat sitä mieltä, että tilanne on olennaisesti muuttunut kuudennen ydinkokeen ja mannertenvälisten ohjuskokeiden onnistumisen jälkeen. Raportti analysoi, miten suurvallat, alueelliset toimijat ja tutkijmusyhteisöt lähestyvät Pohjois-Korean ongelmaa ja mahdollisia ratkaisuja.Tutkimus painottaa ongelmavyyhdin alueellisia ulottuvuuksia sekä ydinasekysymyksen ja ihmisoikeuksien yhteyttä, jotka jäävät usein varjoon keskustelussa.

FIIA Comment

Sanoista sotaan? Korean niemimaan tilanne on jännittynyt

Jyrki Kallio, Charly Salonius-Pasternak, Bart Gaens & Ville Sinkkonen

Trumpin ilmastopolitiikka
Kuva: Greg Goebel / Flickr.com / CC2.0

Trumpin ilmastopolitiikka

FIIA Analysis 8

‘Mourning for America’: Donald Trump’s Climate Change Policy

Donald Trumpin presidenttikauden alkuvaihetta on leimannut sekava ja epästrateginen toimintamalli useilla politiikkalohkoilla. Trumpin hallinnon ilmastopolitiikka näyttää kuitenkin olevan vakaata ja määrätietoista, erityisesti kotimaisen ilmastopoliittisen säätelyn purkamisen osalta. Antto Vihma ja Michael Mehling analysoivat uudistetussa vertaisarvioidussa FIIA Analysis -julkaisussa Trumpin ilmastopolitiikan purkutyötä, sen poliittisia ja oikeudellisia rajoitteita sekä mahdollisia kansainvälisiä vaikutuksia.

Transatlanttiset suhteet Trumpin aikakaudella
Kuva: Etienne Ansotte / EC Audiovisual Service

Transatlanttiset suhteet Trumpin aikakaudella

Raportti 51

Managing Unpredictability: Transatlantic relations in the Trump era

Presidentti Donald Trumpin hallinnon alkuvaihe on merkinnyt näkyvää muutosta Yhdysvaltain ulkopolitikassa. Trumpin hallinnon taipumus kovaan valtaan, kansalliseen oman edun tavoitteluun, protektionismiin ja transaktionalismiin on vaatinut monilta perusteellista Yhdysvaltain globaalin roolin, Eurooppa-suhteiden ja sääntöperusteisen kansainvälisen järjestyksen uudelleenarvioimista. Tämän raportin tarkoituksena on hahmotella transatlanttisten suhteiden nykytilaa erityisesti pohjoisen Itämeren turvallisuuden muutosten kautta.

Euroopan unionin valinta
Kuva: Christian Lambiotte / EC Audiovisual Service

Euroopan unionin valinta

Raportti 50

The EU’s Choice: Perspectives on deepening and differentiation

Viime vuosina EU-keskustelua ovat sävyttäneet spekulaatiot unionin eriytymisestä. Brexit, pakolaiskriisi, populismin ja EU-kriittisyyden nousu, heikko talouskehitys ja euroalueen epävakaus ovat johdattaneet unionin historian vaikeimpiin aikoihin. Uusin FIIA Report käy läpi tärkeimpiä unioniin vaikuttavia kehityskulkuja sekä toimia, joilla EU pyrkii niitä hallitsemaan. Raportin mukaan EU:n politiikka osoittaa eriytyvän kehityksen, mutta myös lisääntyvän syventymisen merkkejä. Raportti on osa Upin tutkimusprojektia "Maailmanpolitiikan kiristyvä kilpailu ja Suomi".

Schengenin tulevaisuus
Kuva: Pixabay / Creative Commons

Schengenin tulevaisuus

Briefing Paper 219

The New Frontex and the Future of Schengen: A brick fortress or a castle made of sand?

Euroopan raja- ja merivartiostoviraston eli Frontexin roolia ja suorituskykyjä on muutettu nopeasti, jotta se voisi vastata laittoman siirtolaisuuden ja rajat ylittävän terrorismin ongelmiin. Schengen-alueen ulkorajojen aiempaa laajempi valvonta on tervetullutta, mutta se ei riitä laittomaan siirtolaisuuteen ja rajat ylittävään terrorismiin puuttumiseksi. Eurooppa tarvitsee nykyistä parempaa valvontaa myös Schengen-alueen sisällä. Valvontaa ei kuitenkaan ole helppo lisätä rajoittamatta Schengen-alueen vapaan sisäisen liikkuvuuden perusperiaatetta, Teemu Tammikko kirjoittaa uudessa Briefing Paper -julkaisussa.

The 9th Annual FIIA Day

Europe's Borders

Arktisen neuvoston puheenjohtajuus
Kuva: arctic_council / Flickr.com

Arktisen neuvoston puheenjohtajuus

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 14/2017

Suomen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa (2017-2019) muutoksen ja epävarmuuden aikakaudella

Suomi valmistautuu Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauteensa tilanteessa, jossa yleinen arktisen politiikan toimintaympäristö on muuttunut entistä epävarmemmaksi erityisesti talouden ja turvallisuustilanteen osalta. Raportti tarkastelee, miten muutoksessa olevan alueen haasteisiin pyritään vastaamaan oikeudellisilla ja poliittisilla keinoilla, keskittyen erityisesti Arktisen neuvoston työhön. Ulkopoliittisen instituutin vanhemmat tutkijat Harri Mikkola ja Juha Käpylä ovat osallistuneet raportin kirjoittamiseen.

Briefing Paper

Moscow’s Arctic dreams turned sour? Analysing Russia's policies in the Arctic

Juha Käpylä, Harri Mikkola & Toivo Martikainen

Daeshin jälkeinen järjestys?
Kuva: Chaouye / Flickr

Daeshin jälkeinen järjestys?

Briefing Paper 212

Middle Eastern Terror in Flux: Mosul after Daesh, Daesh after Raqqa

Irakin poliittiset järjestelyt ja Syyrian rauhanprosessi määrittävät, kuinka sunnimuslimit suhtautuvat tulevaisuudessa ääriajatuksiin ja -järjestöihin. Wolfgang Mühlberger ja Olli Ruohomäki nostavat mahdollisesta Daeshin jälkeisestä järjestyksestä esiin kaksi pääkysymystä: kuinka erilaiset ryhmät saataisiin mukaan hallintoon niin, että uskonryhmien välinen vihanpito voisi laantua, ja kuinka Daeshin taistelijat, ml. Eurooppaan palaavat vierastaistelijat, mieltävät paikkansa yhteiskunnassa.

Suomen huoltovarmuus
Kuva: smerikal / Flicker.com / Creative Commons 2.0

Suomen huoltovarmuus

Raportti 49

Huoltovarmuus muutoksessa: Kansallisen varautumisen haasteet kansainvälisessä toimintaympäristössä

Ulkopoliittisen instituutin uusimmassa raportissa analysoidaan huoltovarmuuden asemaa yhä keskinäisriippu­vaisemmassa ja kriisiherkemmässä maailmassa. Raportti vastaa kysymyksiin siitä, miten Suomen huoltovarmuus pyritään turvaamaan, miten suomalainen huoltovarmuuspolitiikka on sopeutunut toimintaympäristön muutoksiin, kuinka huoltovarmuudessa tehdään kansainvälistä yhteistyötä ja minkälainen huoltovarmuusidentiteetti ja ­-politiikka Suomella voisi tai pitäisi nykypäivänä olla.

Raportti

Towards the Geopolitics of Flows: Implications for Finland

Mika Aaltola, Juha Käpylä, Harri Mikkola, Timo Behr

Working Paper

Securing global commons: A small state perspective

Mika Aaltola, Joonas Sipilä, Valtteri Vuorisalo

Kumppanit puolustusyhteistyössä
Kuva: NATO

Kumppanit puolustusyhteistyössä

Raportti 48

Nordic Partners of NATO: How similar are Finland and Sweden within NATO cooperation?

Juha Pyykönen vertailee uudessa raportissa Suomen ja Ruotsin sotilaallista yhteistyötä Naton kanssa. Koska maiden uhkakäsitykset ovat yhä yhdenmukaisemmat ja niillä on aiempaa enemmän yhteistyöhön perustuvia keinoja uhkiin vastaamiseksi, pohjoismaiset kumppanit voisivat suuntautua lähemmäs toisiaan ja Natoa.

Working Paper

Nordic-Baltic security and US foreign policy: A durable transatlantic link?

Eoin Micheál McNamara, Magnus Nordenman & Charly Salonius-Pasternak

Mediassa, 22.11.2017

Matti Pesu Politiikkaradiossa

Matti Pesu vieraili Ylen Politiikkaradiossa keskustelemassa Suomen puolustusyhteistyöstä.

Uutinen, 21.11.2017

Charly Salonius-Pasternak Yle Radio Suomen Ajantasa-lähetyksessä

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen keskustelivat Ajantasan Kaukoputki-ohjelmassa 21.11.

Mediassa, 21.11.2017

Teija Tiilikainen Helsingin Sanomille

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen antoi haastattelun Helsingin Sanomille 20.11., aiheena Saksan kaatuneet hallitusneuvottelut.

Ulkopolitiikka 2/2017 – Rikkaiden valta

Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä

Osmo Apunen: Silmän politiikkaa

Ulkopoliittinen instituutti 1961-2006
15€ + mahdolliset postikulut

EILEN - Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia

Eilen-arkisto on Ulkopoliittisen instituutin ylläpitämä kaikille avoin verkkoarkisto, johon on koottu Suomen ulkopolitiikan keskeiset dokumentit ja puheet. Lisäksi arkistossa on kronologia, johon on kirjattu Suomen ulkopolitiikan merkittävimmät tapahtumat vuodesta 1973 lähtien.

Hakutermi
Alkamispiv Pttymispiv  
Hae

Euroopan unioni

Euroopan unioni

Euroopan unioni -tutkimusohjelma keskittyy unionin globaaliin ja alueelliseen merkitykseen unohtamatta unionin sisäistä dynamiikkaa. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat EU:n ulkosuhteet, integraation kehityslinjat ja unionin poliittinen järjestelmä. Tutkimus ankkuroituu globaalin valta-asetelman muutosten, EU:n ulkoisten ja sisäisten haasteiden ja unionin uudistushankkeiden vaikutusten arviointiin.

EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä

EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä

EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelma seuraa EU:n itäistä naapurustoa, erityisesti Venäjän sisä-, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ohjelman keskeisiä tutkimusaiheita ovat muiden muassa alueen yleinen poliittinen kehitys sekä Ukrainan konfliktin dynamiikka. Lisäksi ohjelma tutkii kansainvälisten suhteiden kehityskulkuja unionin itäisessä naapurustossa ja alueen suhdetta unioniin.

Globaali turvallisuus

Globaali turvallisuus

Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma lähestyy turvallisuutta laaja-alaisena globaalina haasteena. Ohjelma tarkastelee sellaisia globaalin turvallisuuspolitiikan muutostrendejä, joilla on vaikutuksia Euroopan ja Suomen turvallisuusympäristön kehitykseen. Ohjelman keskeisiä tutkimusaiheita ovat globaalin hallintajärjestelmän kehitys, suurvaltarakenteen muutokset, merkittävät funktionaaliset ja alueelliset turvallisuuden ja turvattomuuden tekijät, transatlanttisen suhteen rooli maailmanpolitiikassa sekä eurooppalaisen turvallisuuspolitiikan eri ulottuvuudet.

Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskus

Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskuksen tavoitteena on tuottaa tutkimusta ja asiantuntemusta Yhdysvaltojen globaalista roolista ja sen ulko- ja sisäpolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Tutkimuskeskus toimii Ulkopoliittisen instituutin globaali turvallisuus tutkimusohjelman yhteydessä. Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee UPIn Yhdysvaltoihin liittyvää tutkimusta.